วันที่ 7 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี ท่านชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา แต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค