วันที่ 5 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย จัดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรป่าไม้ในสถานศึกษา ในการนี้ได้จัด กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานศึกษา และ กิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น เนื่องในโอกาศวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียนนักศึกษาในการร่วมมือร่วมใจกันรักษาสิ่งแวดล้อม