วันที่ 5 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมกับโรงพยาบาลเกษมราษฎ สระบุรี ในครั้งนี้ นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค