วันที่ 5 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสถานศึกษาต้นแบบ ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ พร้อมเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบวิทยาลัย