วันที่ 5 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดโครงการ ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา คณะครู อาจารย์ ได้ตระหนักถึงเทศกาลเข้าพรรษาและการปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี