วันที่ 5 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ยินดีต้อนรับท่าน ผอ.ยุพา พุกสวัสดิ์ ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแคและขอขอบพระคุณท่าน ผอ.ประเวศ ยอดยิ่ง ที่ได้ดูแลพวกเรามาตลอด 1ปี 6เดือน 26วัน