วันที่ 4 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดพิธีรับเตรียมลูกเสือสามัญ (ประดับแถบ 2 สี) โดยมี นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค