วันที่ 4 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค อำนวยการโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยครูผู้ฝึกสอนกรีฑา ครูผู้ควบคุมนักกรีฑาและนักเรียน นักศึกษาที่เป็นตัวแทนนักกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 “ละโว้เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 4-7 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี โดยได้รับรางวัล ดังนี้
1. นางสาวชไมพร นาคเทียม นักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง ได้รับรางวัล ชนะเลิศ (เหรียญทอง) ทุ่มน้ำหนัก หญิง
2. นางสาวปนัดดา สัชชานนท์ นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญเงิน) เดิน 3,000 เมตร หญิง
3. นายกมลชัย ค้ำภูเขียว นักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองแดง) เดิน 5,000 เมตร ชาย

4. นายกมลชัย ค้ำภูเขียว นักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, นายศุภกฤต ระโหฐาน นักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาช่างยนต์ และนายชัยชาญ จองหยิน นักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองแดง) วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร ชาย