วันที่ 2 มีนาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2558 และและประชุมพิจารณาแผนการเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว.จวง สนิทวงศ์ "เราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา"