วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช.2 และ 3 ภาคเรียนที่ 1/2559 เพื่อเป็นการชี้แจง ระเบียบ กฎ และแนวปฏิบัติต่างๆของวิทยาลัยให้ผู้ปกครองได้รับทราบ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครอง