วันที่ 2 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment: Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 2 หลักสูตร งานบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) ระหว่างวันที่ 2 – 7 ตุลาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค