วันที่ 2 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้รับเกียรติจาก นายสันติ เลิศไกร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สอศ.มาตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา "เทศกาลปีใหม่" ของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค อ.หนองแค จังหวัดสระบุรี ในโอกาสนี้ได้มอบน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 ลัง และน้ำกลั่นจำนวน 1 ลัง เพื่อใช้ในการให้บริการประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 วิทยาลัย ขอขอบพระคุณ เป็นอย่างยิ่ง