วันที่ 2 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมชมนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จังหวัดสระบุรี