วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียน และครูผู้ควบคุม ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่"14 "อาชีวะสามอ่าวเกมส" ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2560 ณ สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร และกล่าวแสดงความยินดี
ผลการแข่งขันกีฬา ชนิดกรีฑาชาย-หญิง ประเภทลู่และลาน ดังนี้
1. นายอนุรักษ์ สุขกระจ่าง ปวช.2/2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง
1.1 รางวัลเหรียญเงิน ที่ 2 วิ่งผลัดเมดเล่ย์  (ได้เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาภาคกลาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ระดับชาติ)
1.2 รางวัลเหรียญทองแดง ที่ 3 เขย่งก้าวกระโดด
2. นายกมลชัย ค้ำภูเขียว ปวช.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.1 รางวัลเหรียญทอง ที่ 1 วิ่ง 800 เมตร (ได้เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาภาคกลาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ระดับชาติ)
2.2 รางวัลเหรียญเงิน ที่ 2 วิ่งผลัดเมดเล่ย์  (ได้เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาภาคกลาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ระดับชาติ)
2.3 รางวัลเหรียญเงิน ที่ 2 วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร (ได้เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาภาคกลาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ระดับชาติ)
3 นางสาวนุชจรี ปั้นความสุข ปวช.2 สาขางานการบัญชี
3.1 รางวัลเหรียญทอง ที่ 1 ขว้างจักร (ได้เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาภาคกลาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ)
3.2 รางวัลเหรียญเงิน ที่ 2 ทุ่มน้ำหนัก (ได้เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาภาคกลาง เข้าร่วมการแข่งขันอาชีวะเกมส์ระดับชาติ)
และนักเรียนที่เข้าร่วมการเเข่งขันกีฬา และครูผู้ควบคุม ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพหนองแค