วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค งานลูกเสือวิสามัญ จัดพิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญและเนตรนารีวิสามัญ (พิธีประดับแถบ 2 สี) ซึ่งแสดงออกถึงศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างประสิทธิภาพ โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธี ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค