วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 15.00 น. วิทยาลัยการอาชีพหนองแค องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ประจำปีการศึกษา 2561” ตามโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ปีการศึกษา 2560 เพื่อเสริมสร้างและฝึกฝนให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบโดยตรงที่ต้องการวางแผน ส่งเสริมการดูแล และควบคุมให้บุคลากรขององค์กรปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติในการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค