เช้าวันเสาร์ ที่ 2 สิงหาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองแค จัดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแค อำเภอ หนองแค จังหวัดสระบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และพิธีเปิดป้ายถาวร นอกจากนี้วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ยังได้มอบข้าวสารและเครื่องสาธารณูปโภคให้กับชาวบ้านในเขตอำเภอหนองแค มอบเครื่องมือช่างประจำศูนย์ และนวัตกรรม เตาเผา 2 in 1 ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแค อีกด้วย ซึ่งภายในงาน มีการให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมรถจักรยานยนต์ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ฯลฯ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก