วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โดมเอนกประสงค์ทั้งนี้เพื่อแจ้งแนวปฏิบัตินโยบายการจัดการเรียนการสอนและข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงการทำความเข้าใจร่วมกันในการดูแลนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน