วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ จัดกิจกรรม "ตรวจความพร้อมรถ ตรวจความพร้อมคน" ระบบรถโดยสารสาธารณะ ตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมการขนส่งทางบก และ บขส. โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งตั้งจุดบริการ ณ บขส.จังหวัดสระบุรี มีจุดประสงค์เพื่อร่วมกันสานต่อนโยบายยกระดับความปลอดภัยจากการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ และเสริมสร้างประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านช่างยนต์ของนักศึกษา