วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายมนเทียน ฟองสวรรค์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง วิทยาลัยการอาชีพหนองแค รับโล่รางวัลชนะเลิศ มาตรฐานเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาเทคนิคพื้นฐาน ทักษะงานฝีมือ ระดับภาค ภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี และเป็นตัวแทนภาคกลาง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ระดับชาติ ระหว่าง วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ต่อไป โดยมี ท่าน ดร. พีระพล พูลทวี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี มอบโล่รางวัลในครั้งนี้