วันที่ 1 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ดำเนินการจัดฝึกอบรม 108 อาชีพ การทำยาหม่อง ให้กับชมรมผู้สูงอายุ อบต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี รุ่นที่ 2/2562